Manja slova Veća slova RSSSenad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

Vijesti

17.11.2019.

IPA samit o bezbjedonosnoj kulturi

IPA samit o bezbjedonosnoj kulturi U Beogradu je 13. i 14. novembra 2019. godine održan IPA samit 2019 na temu uticaj ljudskih I organizacionih faktora na bezbjednost željezničkog saobraćaja i promovisanje bezbjedonosne željezničke kulture uz učešće nadleznih državnih institucija zemalja zapadnog Balkana i predužeća i željezničkih društava koja se bave upravljanjem željezničkom infrastrukturom i prevozom robe i putnika.

26.09.2019.

Dana 24. i 25. 09. 2019. godine u Draču (Albanija) održan je drugi sastanak Radne grupe za zemalje Zapadnog Balkana i Turske

U organizaciji Evropske agencije za željeznice u Draču (Albanija) 24. i 25. 09. 2019. godine održan je drugi sastanak Radne grupe za zemalje Zapadnog Balkana i Turske u cilju implementacije tehničkih specifikacija interoperabilnosti (TSI) i evropskih normi u nacionalna zakonodavstva. Drugi sastanak radne grupe odnosio se na implementaciju tehničkih specifikacija interoperabilnosti vezanih za vozila. Zemlje učesnice radne grupe prezentovale su usklađenost svojih nacionalnih referentnih dokumenata vezanih za vozila (TSI, pravilnici, uputstva, usvojene EN norme) sa tehničkim specifikacijama interoperabilnosti za vozila I važećim evropskim normama.

19.09.2019.

Obuka službenika Uprave za željeznice na temu interoperabilnost željezničkog sistema, nacionalni registar vozila, registar infrastrukture...

Obuka službenika Uprave za željeznice na temu interoperabilnost željezničkog sistema, nacionalni registar vozila, registar infrastrukture...

Uprava za željeznice je u skladu sa planom rada Uprave za 2019. godinu 17. 09. i 18. 09. 2019. godine, a u skladu sa Zakonom o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza i evropskim direktivama obuku zaposlenih uz prisustvo konsultanata iz regiona na teme: interoperabilnost željezničkog sistema, tehničke specifikacije interoperabilnosti, puštanje strukturnih podsistema u rad, stavljanje interoperabilnih komponenti i drugih elemenata na tržište, nacionalni registar vozila i registar infrastrukture. Osim zaposlenih Uprave obuci su prisustvovali predstavnici Željezničkog prevoza, Željezničke infrastrukture, Montecarga i Održavanje željezničkih voznih sredstava čija su radna mjesta vezana za sistem bezbjednosti, kontrolu kvaliteta i unutrašnju kontrolu Interoperabilnost željezničkog sistema.

02.07.2019.

Dana 27. 06. 2019. godine u Istanbulu Željeznička agencija EU organizovala je sastanak Radne grupe

Evropska agencija za željeznice organizovala je u Istanbulu, 27. 06. 2019. godine, prvi sastanak Radne grupe za zemalja Zapadnog Balkana i Turske u cilju implementacije tehničkih specifikacija interoperabilnosti (TSI) i evropskih normi u nacionalna zakonodavstva. Ova radna grupa organizovana je u okviru ERA IPA projekta (ERA IPA II 2018-2019) sa ciljem da se prijavljenim korisnicima (željezničke institucije zemalja Zapadnog Balkana i Turske) pruži tehnička pomoć kako bi, po ugledu na zemlje članice EU, izvršili tzv. „čišćenje propisa“ zadržavajući samo one propise koji se odnosi na oblasti koje još uvijek nisu obuhvaćene tehničkim specifikacijama interoperabilnosti.

28.06.2019.

Obuka službenika Uprave za željeznice na temu (ocjena i nadzor SUB-a, Sistema upravljanja bezbjednošću)

Uprava za željeznice kao nacionalno tijelo ima zakonom utvrđene nadležnosti izdavanja sertifikata o bezbjednosti za željezničke prevoznike i upravljača infrastrukturom u skladu sa članovima 42 i 46 Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza. Imajući u vidu navedene obaveze vezane za izdavanje sertifikata i licenci upravljaču i prevoznicima, potrebno da se zaposleni Uprave u skladu sa postojećim zakonskim obavezama, evropskim direktivama i novim Zakonom o bezbjednosti i interoperabilnosti, čije se usvajanje očekuje krajem tekuće godine, upoznaju i osposobe za obavljanje poslova ocjene i nadzora SUB-a. Uprava za željeznice je u skladu sa planom rada Uprave za 2019. godinu 24. 06. i 25. 06. 2019. godine, a u skladu sa navedenim zakonskim obavezama i evropskim direktivama iz ove oblasti organizovala obuku zaposlenih uz prisustvo konsultanata iz regiona na temu poslova ocjene i nadzora sistema upravljanja bezbjednošću.

29.04.2019.

Godišnji program rada Uprave za željeznice za 2019. godinu

Shodno članu 52 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave i saglasnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva od 25. 04. 2019. godine, usvojen je Godišnji program rada Uprave za željeznice kojim su u skladu sa odredbama Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, a u skladu sa postojećom sistematizacijom Uprave za željeznice, definisane obaveze i program rada za 2019. godinu.

15.03.2019.

Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture

Na osnovu člana 8 stav 2 Zakona o željeznicima ("Službeni list CG", broj 27/13), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je donijelo Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrastrukture...

20.02.2019.

Ugovor o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa za 2019. godinu

Na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta za 2019. godinu, Zakonom o željeznicima predviđene obaveze definisane članovima 63, 64, 65 i 66 i Odluke o dodjeli Ugovora za pružanje usluga prevoza putnika od javnog interesa, koju je Vlada Crne Gore donjela na sjednici od 07. 02. 2019. Godine, 20. 02. 2019. godine zaključen je godišnji Ugovor o obavezi pružanja usluge prevoza putnika od javnog interesa između Uprave za željeznice i Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica (ŽPCG).

11.02.2019.

Program održavanja, rekonstrukcije i modernizacije za tekuće održavanje javne infrastrukture za 2019. godinu

Na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta za 2019. godinu, Zakonom o željeznici definisane obaveze članom 7 i Zaključka Vlade na osnovu Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture, Uprava za željeznice je 11. 02. 2019. godine sklopila ugovor

01.02.2019.

Direkcija za željeznice nastavlja sa radom u djelokrugu utvrđenom navedenom uredbom kao samostalni organ pod nazivom Uprava za željeznice.

Na osnovu Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl.list CG 87/18) od 01.01.2019. godine Direkcija za željeznice nastavlja sa radom u djelokrugu utvrđenom navedenom uredbom kao samostalni organ pod nazivom Uprava za željeznice.