Мања слова Већа слова РСС
Сенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

>

Инвестиционе активности на инфраструктури

Инвестиционе активности на инфраструктури

Инвестиционе активности на инфраструктури
Датум објаве: 08.10.2020 13:25 | Аутор: Сенад Баковић

Испис Штампај страницу


Жељезничка инфраструктура је добро у општој употреби у државној својини, а управљање инфраструктуром је дјелатност од јавног интереса. Управљање инфраструктуром обухвата одржавање, реконструкцију и модернизацију и заштиту жељезничке инфраструктуре, организовање и регулисање саобраћаја.

Средства за управљање инфраструктуром се обезбјеђују из:

а)       за текуће одржавање и инвестиционо одржавање:

- из одобрених средстава Буџета, 

- издавањем пословних простора и закупа земљишта у власништву Државе и управљача инфраструкуре, а којима управља управљач инфраструктуре,

- издавањем траса од стране управљача инфраструктуре,

б)      за модернизацију и реконструкцију из:

-       кредитних средстава одобрених од међународних финансијских институција за које је  гарант Држава,

-       средстава предприступне помоћи (ИПА и WБИФ фондови),

-       капиталног Буџета.

Гледајући појединачне уговоре од 2006. године закључно са 2019. годином, у рехабилитацију и модернизацију жељезничке инфраструктуре уложено је око 174 мил. еура, од чега 141,5 мил.еура из кредитних средстава европских банака (ЕИБ, ЕБРД и ЧЕБ) и 31,4 мил.еура из донаторских средстава ИПА и WБИФ фондова и 1,2мил. еура из капиталног Буџета.

Из наведених кредитних средстава завршени су радови и техничка документација:

 • Ремонт и електрификација пруге Никшић – Подгорица;
 • Ремонт горњег строја са радовима контактној мрежи и сигнално-сигурносним и телекомуникационим кабловима и опреми на дионици Државна граница са Србијом (Врбница)-Требешица и тунел Созина;
 • Електрификација ВИ и ВИИ колосјека у станици Бијело Поље;
 • Санација тунела 171, 173, 175,182,185, 187, 190, 193 и 206 на дионици Требаљево-Лутово;
 • Санација 3 клизишта на дионици Вирпазар – Бар;
 • Санација 12 косина са израдом 3 галерије на дионици Лутово-Братоножићи;
 • Санација моста Требаљево и Морача;
 • Хитне мјере санације мостова Љубовиђа, Мало Требаљево, Скрбуша и Танки рт;
 • Санација пропуста и водотока на 6 локалитета;
 •  Изградња новог ЕВП Требешица;
 • Замјена сигнално-сигурносног система у станици Подгорица;
 • Набавка и уградња гријача скретница у станицама Никшић и Острог;
 • Главни пројекти санације 16 челичних мостова;
 • Специјални преглед са израдом главних пројеката санације 91 бетонског моста и  специјални преглед 106 тунела  на прузи Државна граница са Србијом-Бар
 • Израда идејног пројекта замјене сигнално-сигурносног система на дионици Бијело Поље - Бар

У 2020. години изводе се радови санације 24 бетонска моста на дионици Бијело поље – Сутоморе И санацији 5 косина на дионици пруге Острог – Даниловград.

У периоду од 2012. године закључно са 2019. годином у рехабилитацију и реконструкцију жељезничке мреже у Црној Гори уложено је из кредитних средстава (ЕИБ и ЕБРД)  и средстава предприступне помоћи (ИПА и WБИФ фондова) 54.981.974,16  еура и то :

 • 2012.године……………………......120.000,00 еура
 • 2013.године ……………………. 2.437.266,12 еура
 • 2014.године ……………………. 2.336.908,17 еура
 • 2015.године ……………………..6.005.945,99 еура
 • 2016.године ……………………. 8.204.779,70 еура
 • 2017.године …………………….11.940.970,49 еура
 • 2018.године……………………..12.884.902,96 еура
 • 2019.године …………………….11.051.208,16 еура

На годишњем нивоу у просјеку од 2012. године за текуће  одржавање јавне жељезничке инфраструктуре улажу се из текућег Буџета средства у износу од 6,8 мил.еура.

Анализа пројеката који су финанасирани указује да се инвестиције улажу тако да се постојећа мрежа, примарно горњи строј, доведе на пројектовано стање,а модернизација је у правцу осавремењавања система сигнализације и уводјења савременијих енергетских постројења.

Недовољно развијена и нефункционална жељезничка инфраструктура је препозната као препрека даљем економском развоју Црне Горе.

У јединственој листи приоритетних инфраструктурних пројеката које је усвојила Национална инвестициона комисија налазе се и  два  жељезничка пројекта, и то:

 • Реконструкција и електрификација жељезничке пруге Подгорица – Тузи – граница  са Албанијом (рута 2);
 • Модернизација сигнално-сигурносног система, ремонт горњег и доњег строја пруге Врбница  -  Бар (рута 4). 

Буџетска средстава за довођење жељезничке инфраструктуре на пројектовано стање нијесу довољна па ће кредити и донације међународних финансијских институција  бити основни извор финансијских средстава за модернизацију и реконструкцију инфраструктуре.