Мања слова Већа слова РСССенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

_________________________________

Сертификат о безбједности

_________________________________

2021

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром (Дио А;Дио Б)


 26.10.2021. год.

 ЖЕЉЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЦРНЕ ГОРЕ АД ПОДГОРИЦА   

   Датум издавања:     26.10.2021. год.

                    Датум важења:        26.10.2026. год. (5 година)

Број:УПИ 344/21-03-37/2

Назив издатог документа: 

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО А-МНЕ.пдф

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО А-ЕНГ.пдф

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО Б-МНЕ.пдф

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО Б-ЕНГ.пдф

 Рјешење о издавању сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром.пдф


2020


25.12.2020. год.

 ЖЕЉЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ЦРНЕ ГОРЕ АД ПОДГОРИЦА 

Датум издавања:     25.12.2020. год.

                 Датум важења:       25.12.2025. год.(5 година)

Број:УПИ 344/20-03-15/2 

Назив издатог документа:

 Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-МНЕ.пдф

 Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-ЕНГ.пдф

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-МНЕ.пдф

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-ЕНГ.пдф

Рјешење о издавању сертификата о безбједности у жељезничком превозу.пдф


30.11.2020. год.

 ,,АД МОНТЕЦАРГО ПОДГОРИЦА   

Датум издавања:     30.11.2020. год.

                 Датум важења:       30.11.2025. год.(5 година)

Број:УПИ 344/20-03-13/2 

Назив издатог документа:

  Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-МНЕ.пдф

  Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-ЕНГ.пдф

  Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-МНЕ.пдф

  Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-ЕНГ.пдф

Рјешење о издавању сертификата о безбједности у жељезничком превозу.пдф


06.08.2020. год.

 ,,16. ФЕБРУАР“ д.о.о. ПОДГОРИЦА 

   Датум издавања:     06. 08. 2020. год.

                    Датум важења:        06. 08. 2025. год. (5 година)

                                                                                                                    Број:344/20-03-246/2                                                              

Назив издатог документа: 

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-МНЕ.пдф

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-ЕНГ.пдф

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-МНЕ.пдф

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-ЕНГ.пдф

Рјешење о издавању сертификата о безбједности у жељезничком превозу.пдф


2016

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром (Дио А;Дио Б)


 26.10.2016. год. НЕВАЖЕЋИ

 ЖЕЉЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЦРНЕ ГОРЕ АД ПОДГОРИЦА   

   Датум издавања:     26.10.2016. год.

            ��       Датум важења:        26.10.2021. год. (5 година)

Број:517/16

Назив издатог документа: 

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО А-МНЕ

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО А-ЕНГ

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО Б-МНЕ

Сертификат о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром-ДИО Б-ЕНГ

 Рјешење о издавању сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром.пдф


 

Сертификати о безбједности  у жељезничком превозу (Дио А;Дио Б)  

 2015 


30.12.2015. год. НЕВАЖЕЋИ

 ЖЕЉЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ЦРНЕ ГОРЕ АД ПОДГОРИЦА   

Датум издавања:     30.12.2015. год.

                 Датум важења:        30.12.2020. год. (5 година)

Број:748/15

Назив издатог документа:

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-МНЕ 

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-ЕНГ

 Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-МНЕ

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-ЕНГ

Рјешење о издавању сертификата о безбједности у жељезничком превозу.пдф 


06.11.2015. год.-НЕВАЖЕЋИ-

АД МОНТЕЦАРГО  ПОДГОРИЦА   

Датум издавања:     06.11.2015. год.

                 Датум важења:       06.11.2020. год.(5 година)

Број:611/15 

Назив издатог документа:

 Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-МНЕ

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО А-ЕНГ

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-МНЕ

Сертификат о безбједности за превоз-ДИО Б-ЕНГ

Рјешење о издавању сертификата о безбједности у жељезничком превозу.пдф 


2010


30.12.2010. год  -НЕВАЖЕЋИ-

 ЖЕЉЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ЦРНЕ ГОРЕ АД ПОДГОРИЦА   

Датум издавања:     30.12.2010. год.

                    Датум важења:        30.12.2015. год. (5 година)

Број:117/10 

Назив издатог документа:

   Сертификат о безбједности за превоз у  жељезничком саобраћају на пругама Жељезнице Црне Горе  

 Рјешење о издавању сертификата о безбједности за превоз у жељезничком саобрачају на пругама Црне Горе.пдф


29.10.2010. год   -НЕВАЖЕЋИ-

АД МОНТЕЦАРГО  ЈСЦ ПОДГОРИЦА   

Датум издавања:     29.10.2010. год.

                   Датум важења:        29.10.2015. год.(5 година)

Број:056/10 

Назив издатог документа:

 Сертификат о безбједности за превоз у зељезницком саобрацају - АД Монтецарго ЈСЦ Подгорица.пдф

Рјешење о издавању сертификата о безбједности за превоз у жељезничком саобрачају на пругама Црне Горе.пдф