Manja slova Veća slova RSSSenad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

Izdavanje saglasnosti za građenje objekata

U infrastrukturnom pojasu (infrastrukturni pojas je pojas sa obje strane pruge, u širini od 25 m, računajući od ose krajnjih kolosjeka, koji funkcionalno služi za upotrebu, održavanje i tehnološki razvoj željezničkih infrastrukturnih kapaciteta) , osim u zoni pružnog pojasa ( pružni pojas je prostor između željezničkih kolosjeka, kao i pored krajnjih kolosjeka, na odstojanju od najmanje osam metara, a ako željeznička pruga prolazi kroz naseljeno mjesto na odstojanju od najmanje šest metara, računajući od ose krajnjih kolosjeka), mogu se graditi objekti koji nijesu u funkciji željezničkog saobraćaja, uz saglasnost Direkcije za željeznice, koja se izdaje na osnovu mišljenja upravljača infrastrukture- Željezničke infrastrukture Crne Gore i ukoliko je izgradnja tih objekata predviđena prostorno-planskom dokumentacijom.

U pružnom pojasu mogu se postavljati kablovi, električni vodovi niskog napona za osvjetljavanje, telegrafske i telefonske vazdušne linije i vodovi, postrojenja, vodovodni, kanalizacioni, cjevovodi i slični objekti i postrojenja na osnovu saglasnosti Direkcije za željeznice koja se izdaje na osnovu mišljenja upravljača infrastrukture - Željezničke infrastrukture Crne Gore .

U željezničkom području (željezničko područje je prostor na kome se nalaze željeznička pruga, objekti, postrojenja i uređaji koji neposredno služe za vršenje željezničkog saobraćaja, prostor ispod mostova i vijadukata, kao i prostor iznad trase tunela) gdje se nalaze željeznički mostovi, vijadukti i tuneli, na udaljenosti od osam metara od spoljne ivice nosača mosta, odnosno vijadukta i spoljne ivice portala tunela mogu se graditi i objekti koji nijesu u funkciji željezničkog saobraćaja, a ispod donje ivice građevinske konstrukcije mosta i vijadukta mogu se graditi objekti na udaljenosti ne manjoj od osam metara, na osnovu saglasnosti Direkcije za željeznice , koja se izdaje na osnovu mišljenja upravljača infrastrukture- Željezničke infrastrukture Crne Gore.

U zaštitnom pružnom pojasu (zaštitni pružni pojas je pojas sa obje strane pruge, širine 100 m, računajući od ose krajnjih kolosjeka), na udaljenosti do 50 m od ose krajnjeg kolosjeka , zabranjena je gradnja objekta u kojima se koriste ekspolozivna sredstva (rudnici, kamenolomi i sl.) i industrijska postrojenja za proizvodju hemijskih i eksplozivnih sredstava i drugi slični objekti.

Izdavanje saglasnosti Direkcije za željeznice za izgradnju objekata  vrši se na osnovu priložene dokumentacije prema Zahtjevima  za izdavanje tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije i saglasnosti na projektnu dokumentaciju, koji se nalaze u prilogu.

__________________________________________________________________________________________________________________________