Мања слова Већа слова РСССенад

с.б
      антикорупција@мки.гов.ме

2021

Правилник о измјенама и допуни правилника о начину вођења евиденција жељезничких превозника и управљача жељезничке инфраструктуре(“Службени лист ЦГ”, број 110/20).пдф

 2020

Правилник о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема возна средства - теретна кола.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 119/20) 

Правилник о техницкој спецификацији интероперабилности подсистема возна средства - локомотиве и путничка возила.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 119/20)

Правилник о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема возила - бука.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 119/20)

Правилник о означавању жељезничких возила.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 100/20)

Правилник о означавању возова.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 100/20)

Правилник о техничкој спецификацији интероперабилности подсистема енергија.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 11/20)

Правилник о техничким спецификацијима интероперабилности које се односе на приступачност жељезничког система особама са инвалидитетом и особама са смањеном покретљивошћу.пдф.(“Службени лист ЦГ”, број 45/20)

2019

Правилник о техничким спецификацијама интероперабилности жељезничког система у односу на безбједност у жељезничким тунелима.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 66/19)

Правилник о условима за жичаре за превоз лица.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 63/19)

Правилник о начину одржавања жељезничких возила.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 63/19)

Правилник о заједничкој безбједносној методи за оцјену усаглашености са захтјевима за добијање сертификата о безбједности.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 60/19)

Правилник о ближем садржају саставних дјелова жељезничке инфраструктуре.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 15/19)

Правилник о начину кочења возова.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 15/19)

  

2018

Правилник о начину прикупљања података и сачињавању извјештаја о ванредним догађајима.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 83/18)

Правилник о ближим условима које у погледу опреме кадра и простора треба да испуњава радионица за одржавање жељезничких возила.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 18/18)

Правилник о ближим условима, начину уградње и употребе апарата за гашење пожара у возовима.пдф (“Службени лист ЦГ”, број  12/18)


2017

Правилник о садржају годишњег програма одржавања индустријског колосјека жељезничке пруге и условима за запослене на одржавању те пруге.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 76/17)

Правилник о начину вођења регистра жељезничке инфраструктуре.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 60/17)

Правилник о техничким условима за електроенергетска постројења.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 57/17)

Правилник о унутрасњем реду у жељезничком саобраћају.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 50/17)

Правилник о мјерама за безбједно одвијање саобраћаја и безбједност запослених који изводе радове на прузи.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 39/17)

Правилник о техницким условима за сигнално-сигурносне уређаје.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 13/17)


2016


Правилник о одржавању сигнално-сигурносних уређаја.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 79/16)

Правилник о начину израде,садржају и поступку објављивања реда вожње возова.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 62/16)

Правилник о условима за сертификацију лица задужених за одржавање теретних жељезничких кола.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 44/16)

Правилник о одржавању горњег строја жељезничких пруга.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 42/16)

Правилник о ближим условима за издавање лиценце за управљање жељезничком инфраструктуром.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 08/16)

 

2015

Правилник о укрштању жељезничке пруге и јавног пута.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 53/15)

Правилник о врстама сигнала, сигналних ознака и ознака на прузи.пдф(“Службени лист ЦГ”, број 31/15)

Правилник о ближем садржају годишњих извјештаја о безбједности у жељезничком саобраћају и заједничким показатељима безбједности.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 29/15)ф

Правилник о начину издавања сертификата о безбједности у жељезничком превозу.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 27/15)

Правилник о начину издавања сертификата о безбједности за управљање жељезничком инфраструктуром, инфраструктуром индустријске жељезнице и инфраструктуром лучке жељезнице.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 27/15)

Правилник о поступку оцјењивања усаглашености и погодности за употребу саставних дјелова интероперабилности, издавања дозвола за тип возила, коришћење возила и техничком прегледу возила.пдф (“Службени лист ЦГ”, број 19/15)

Правилник о ближем садржају система управлјања безбједношћу управљача инфраструктуре и жељезничког превозника.пдф (“Службени лист ЦГ“, број 14/15)

Правилник о кочницама жељезничких возила (“Службени лист ЦГ“ број 09/15)

 

2014


Правилник о обрасцу и ближем начину издавања лиценце и сертификата за управљање вучним возилом.пдф(“Службени лист ЦГ“, број 49/14)

Правилник о условима за жичаре за превоз лица.пдф(“Службени лист ЦГ“, број 42/14)

Правилник о одржавању доњег строја жељезничких пруга.пдф(“Службени лист ЦГ“, број 29/14) 2013


Правилник о начину одржавања жељезничких возила.пдф(“Службени лист ЦГ“ број 48/13)

Правилник о поступку термичке обраде скретничких дјелова и крајева шина за изоловане саставе.пдф(“Службени лист ЦГ“ број 33/13)

Правилник о посиједању вучних возила жељезничким радницима.пдф(“Службени лист ЦГ“ број 15/13)


 2011

Правилник о критеријумима за одређивање објеката од посебног значаја за безбједност жељезничког саобраћаја.пдф(“Службени лист ЦГ“ број 61/11) 2008


Правилник о издавању лиценце за превоз.доц(“Службени лист ЦГ“, број 56/08 )