Manja slova Veća slova RSSSenad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me


2020

___________________________________________17. 11. 2020. godine
Broj 426/20-05-441-12


___________________________________________


20. 09. 2020. godine 

___________________________________________

Tenderska dokumentacija broj 426/20-05-441/8 


Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01/2020(426/20-05-441)
Redni broj iz Plana javnih nabavki: 6
Podgorica, 12.10.2020.godine

Predmet javne nabavke je ustupanje  izvođenja radova na zamjeni ishabanih šina u krivinama u spoljnjem luku i zamjeni skretnica i skretničkih djelova shodno tehničkoj specifikaciji - predmjeru radova koji čini sastavni dio tenderske dokumentacije

___________________________________________

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 
 
Broj: 426-20-05-418-8
Dana: 29.09.2020.godine 
Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", broj 061/20, 065/20, 071/20, 74/20) Uprava za željeznice objavljuje

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - skeniran ; word.

Datum objave: 29-09-2020
Datum otvaranja: 13-10-2020
__________________________________________Broj: 426-20-05-375-8
Dana: 20.08.2020.godine 
Na osnovu člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list CG", broj 061/20, 065/20, 071/20, 74/20), Uprava za željeznice objavljuje:


Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke

Datum objave: 20-08-2020
Datum otvaranja: 04-09-2020
Zahtjev za dostavljanje ponude 
Tehničke karakteristike ili specifikacije - Elaborat za čišćenje kanala dionice Sutomore - Bar 

__________________________________________

10. 09. 2020. godine 

06. 07.2020. godine

__________________________________________
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za otvoreni postupak javne nabavke za usluge - zakupa poslovnog prostora - službenog objekta.pdf