Manja slova Veća slova RSSSenad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

Učešće u pripremi i izradi tehničkih propisa, normativa i standarda na željeznici;

Izdavanje licenci za upravljanje željezničkom infrastrukturom (industrijskom željeznicom);

Izdavanje licenci za prevoz;

Izdavanje sertifikata o bezbjednosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom;

Izdavanje sertifikata o bezbjednosti za prevoz;

Odlučivanje po prigovorima u vezi zaključenja Ugovora o korišćenju željezničke infrastrukture;

Odlučivanje po žalbama kandidata koji smatraju da su predmet nepravičnog postupanja, diskriminacije ili da su na neki drugi način oštećeni, a naročito po žalbi na akte koje je donio upravljač infrastrukture;

Izdavanje dozvola za korišćenje novoizgrađenih željezničkih vozila, novih tipova uređaja, djelova i opreme željezničkih vozila, kao i novih tipova uređaja, djelova i opreme za željezničku infrastrukturu;

Odobravanje tehničke dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i modernizaciju željezničke infrastrukture;

Izrađuje planove razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije, održavanja i zaštite željeznica Crne Gore;

Vrši poslove koji se odnose na: razvoj, izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu željeznica Crne Gore

Kontrola korišćenja državnih subvencija za pokrivanje troškova obaveza javnog prevoza (PSO);

Praćenje razvoja željezničke infrastrukture i voznih sredstava u drugim državama i predlaganje mjera modernizacije kako bi se povećao nivo interoperabilnosti;

Ostvaruje i razvija međunarodnu saradnju u oblasti željezničkog saobraćaja;

Predlaže usklađivanje zakonskih i podzakonskih akata sa direktivama i regulativama EU u cilju harmonizacije nacionalnih propisa sa propisima EU;

Priprema poziva na nadmetanje i sprovođenje postupka ustupanja radova za izradu tehničke dokumentacije i izvođenja radova na željezničkoj infrastrukturi;

Prati i kontroliše trošenje finansijskih sredstava kojima se subvencionišu upravljač infrastrukturom i prevoznici;

Izdaje saglasnost za priključenje i ukrštanje javnih puteva sa željezničkom prugom, postavljanje infrastrukturnih objekata (cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i dr.) na pružnom i zaštitnom pojasu;

Izdaje saglasnost za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu industrijske željeznice;

Zaključivanje ugovora sa prevoznicima koji obavljaju prevoz od javnog interesa;

Vrši određene poslove notifikacije;

Ostvaruje međunarodnu saradnju sa međunarodnim organizacijama u kojima predstavlja državu, Evropskom željezničkom agencijom i organima drugih država nadležnim za bezbjednost i interoperabilnost u željezničkom saobraćaju i regulisanje tržišta željezničkih usluga.