Manja slova Veća slova RSS
Senad


Dobrodošli na web portal Uprave za željeznice!

Uprava za željeznice je državni organ Crne Gore za oblast željezničkog saobraćaja. Iako Crna Gora ima relativno malu željezničku mrežu, u uslovima liberalizacije željezničkog tržišta koje su nastale u željezničkom sektoru Evrope, naročito nakon 1990. godine, nametnule su realnu potrebu za postojanjem državnog organa za oblast željezničkog saobraćaja, koji će realizovati saobraćajnu politiku Crne Gore u oblasti željeznice i omogućiti transparentan pristup i rad u ovom sektoru kroz poslove koje određuju EU željeznički paketi propisa.

Iz navedenih razloga Vlada Crne Gore, je u decembru 2008.godine, donijela Uredbu o osnivanju Direkcije za željeznice. Direkcija je počela sa radom u januaru 2010. godine shodno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“ br. 04/2009, čl.62h). Od januara 2010. godine do januara 2013. godine Direkcija za željeznice bila je samostalni državni organ. Nakon toga i nove reorganizacije državne uprave iz decembra 2012. godine, Direkcija se nalazila u sastavu Ministarstva saobraćaja i pomorstva sve do kraja 2018.godine.

Odredbama Zakona o željeznici ("Sl. list CG", br. 27/13) i odredbama Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza("Sl. list CG", br. 1/14) Uprava za željeznice obavlja poslove nacionalnog organa za bezbjednost na željeznici u dijelu izdavanje certifikata upravljačima infrastrukture i prevoznicima, vođenje registara izdatih dozvola i sertifikata, izdavanje dozvola za vozna sredstva, certifikaciju mašinovođa, izrađuje izvještaje o bezbjednosti i vrši ECM certifikaciju. Kao regulatorni organ za oblast željeznice, Uprava vrši izdavanje licenci, praćenje tržišta, analizu konkurencije, kontrolu izjave o mreži, postupa po žalbama upravljača infrastrukturom i prevoznika, a takođe vrši i poslove praćenja i vođenja investicija u željezničku infrastrukturu (ova funkcija se izvršava samo djelimično i to u oblasti kontrole potrošnje sredstava za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture i manjeg obima investicionih radova iz tekućeg budžeta i dijela investicija koje se odnose na investiciono održavanje pružnih prelaza iz kapitalnog budžeta, dok glavno investiciono održavanje i dalje vodi upravljač infrastrukturom ŽICG i Uprava javnih radova), izdavanje odobrenja u skladu sa Zakonom o željeznici i druge poslove.

Propisi EU koje određuju potrebu postojanja Uprave za željeznice su: Direktiva 2004/49 o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju naknada za korišćenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) - „Poglavlje IV - tijelo za bezbjednost” kao i Direktiva 2016/798 i Direktiva 2012/34 o uspostavljanju jedinstvenog željezničkog područja (RECAST Direktiva) – „Poglavlje IV - regulatorno tijelo”.