Manja slova Veća slova RSS
Senad

s.b
      antikorupcija@mki.gov.me

Dobrodošli na web portal Uprave za željeznice!

Uprava za željeznice je državni organ Crne Gore za oblast željezničkog saobraćaja. Iako Crna Gora ima relativno malu željezničku mrežu, u uslovima liberalizacije željezničkog tržišta koje su nastale u željezničkom sektoru Evrope, naročito nakon 1990. godine, nametnule su realnu potrebu za postojanjem državnog organa za oblast željezničkog saobraćaja, koji će realizovati saobraćajnu politiku Crne Gore u oblasti željeznice i omogućiti transparentan pristup i rad u ovom sektoru kroz poslove koje određuju EU željeznički paketi propisa.

Iz navedenih razloga Vlada Crne Gore, je u decembru 2008.godine, donijela Uredbu o osnivanju Direkcije za željeznice. Direkcija je počela sa radom u januaru 2010. godine shodno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl.list CG“ br. 04/2009, čl.62h). Od januara 2010. godine do januara 2013. godine Direkcija za željeznice bila je samostalni državni organ. Nakon toga i nove reorganizacije državne uprave iz decembra 2012. godine, Direkcija se nalazila u sastavu Ministarstva saobraćaja i pomorstva sve do kraja 2018.godine.

Odredbama Zakona o željeznici ("Sl. list CG", br. 27/13) i odredbama Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza("Sl. list CG", br. 1/14) Uprava za željeznice obavlja poslove nacionalnog organa za bezbjednost na željeznici u dijelu izdavanje certifikata upravljačima infrastrukture i prevoznicima, vođenje registara izdatih dozvola i sertifikata, izdavanje dozvola za vozna sredstva, certifikaciju mašinovođa, izrađuje izvještaje o bezbjednosti i vrši ECM certifikaciju. Kao regulatorni organ za oblast željeznice, Uprava vrši izdavanje licenci, praćenje tržišta, analizu konkurencije, kontrolu izjave o mreži, postupa po žalbama upravljača infrastrukturom i prevoznika, a takođe vrši i poslove praćenja i vođenja investicija u željezničku infrastrukturu (ova funkcija se izvršava samo djelimično i to u oblasti kontrole potrošnje sredstava za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture i manjeg obima investicionih radova iz tekućeg budžeta i dijela investicija koje se odnose na investiciono održavanje pružnih prelaza iz kapitalnog budžeta, dok glavno investiciono održavanje i dalje vodi upravljač infrastrukturom ŽICG i Uprava javnih radova), izdavanje odobrenja u skladu sa Zakonom o željeznici i druge poslove.

Propisi EU koje određuju potrebu postojanja Uprave za željeznice su: Direktiva 2004/49 o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju naknada za korišćenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) - „Poglavlje IV - tijelo za bezbjednost” kao i Direktiva 2016/798 i Direktiva 2012/34 o uspostavljanju jedinstvenog željezničkog područja (RECAST Direktiva) – „Poglavlje IV - regulatorno tijelo”.